ყველაფერი მარცვლიდან იწყება 
კონტაქტი
საქართველო, თბილისი
ქიზიყის ქ. 24
ტელ/ფაქსი: +995 322 71-72-03
+995 322 71-72-04
+995 322 71-72-05
ელ-ფოსტა: info@bevrili.ge
საქართველო, ფოთი
ლარნაკას ჩიხი
ტელ/ფაქსი: +995 322 71-72-03
+995 322 71-72-04
+995 322 71-72-05
ელ-ფოსტა: info@bevrili.ge
რეალიზაციის სამსახური
გიორგი კოროხაშვილი
ტელ:
  591-703-957
ელ/ფოსტა:

g.korokhashvili@bevrili.ge