ყველაფერი მარცვლიდან იწყება 
უმაღლესი ხარისხი - ფასებთან დაკავშირებით მიმართეთ რეალიზაციის სამსახურს: 591-703-957
ფქვილი ექსტრა
ცილები - - - - - - - 14.5 გ.
ცხიმები - - - - - - - 1.7 გ.
ნახშირწყლები - - - 73.0 გ.
შაქარი - - - - - - - - 2.3 გ.
უჯრედისი - - - - - - 0.5 გ.
პენტოზანები - - - - 3.0 გ.
ნაცარი - - - - - - - 1.0 გ.
ფასი:
უმაღლესი ხარისხის ხორბლის ფქვილი
ცილები - - - - - - - 14.5 გ.
ცხიმები - - - - - - - 1.7 გ.
ნახშირწყლები - - - 73.0 გ.
შაქარი - - - - - - - - 2.3 გ.
უჯრედისი - - - - - - 0.5 გ.
პენტოზანები - - - - 3.0 გ.
ნაცარი - - - - - - - 1.0 გ.
ფასი:
უმაღლესი ხარისხის ფქვილი
ცილები - - - - - - - 14.5 გ.
ცხიმები - - - - - - - 1.7 გ.
ნახშირწყლები - - - 73.0 გ.
შაქარი - - - - - - - - 2.3 გ.
უჯრედისი - - - - - - 0.5 გ.
პენტოზანები - - - - 3.0 გ.
ნაცარი - - - - - - - 1.0 გ.
ფასი:
პირველი ხარისხი
პირველი ხარისხის ფქვილი
ცილები - - - - - - - -12.0 g.
ცხიმები
- - - - - - - - 0.8 g.
ნახშირწყლები
- - - 79.0 g.
შაქარი
- - - - - - - - - - 1.8 g.
უჯრედისი
- - - - - - 0.1 g.
პენტოზანები
- - - - 1.95 g.
ნაცარი
- - - - - - - - - 0.55 g.
ფასი:
ხორბლის ფქვილი თონე
ცილები - - - - - - - -12.0 g.
ცხიმები
- - - - - - - - 0.8 g.
ნახშირწყლები
- - - 79.0 g.
შაქარი
- - - - - - - - - - 1.8 g.
უჯრედისი
- - - - - - 0.1 g.
პენტოზანები
- - - - 1.95 g.
ნაცარი
- - - - - - - - - 0.55 g.
ფასი:
ცეხვილი ფქვილი
ცილები - - - - - - - 14.5 გ.
ცხიმები - - - - - - - 1.7 გ.
ნახშირწყლები - - - 73.0 გ.
შაქარი - - - - - - - - 2.3 გ.
უჯრედისი - - - - - - 0.5 გ.
პენტოზანები - - - - 3.0 გ.
ნაცარი - - - - - - - 1.0 გ.
ფასი:
მცირე შეფუთვა
5 კგ.
ცილები - - - - - - - 14.5 გ.
ცხიმები - - - - - - - 1.7 გ.
ნახშირწყლები - - - 73.0 გ.
შაქარი - - - - - - - - 2.3 გ.
უჯრედისი - - - - - - 0.5 გ.
პენტოზანები - - - - 3.0 გ.
ნაცარი - - - - - - - 1.0 გ.
ფასი:
2 კგ.
ცილები - - - - - - - 14.5 გ.
ცხიმები - - - - - - - 1.7 გ.
ნახშირწყლები - - - 73.0 გ.
შაქარი - - - - - - - - 2.3 გ.
უჯრედისი - - - - - - 0.5 გ.
პენტოზანები - - - - 3.0 გ.
ნაცარი - - - - - - - 1.0 გ.
ფასი:
1 კგ.
ცილები - - - - - - - 14.5 გ.
ცხიმები - - - - - - - 1.7 გ.
ნახშირწყლები - - - 73.0 გ.
შაქარი - - - - - - - - 2.3 გ.
უჯრედისი - - - - - - 0.5 გ.
პენტოზანები - - - - 3.0 გ.
ნაცარი - - - - - - - 1.0 გ.
ფასი: