ყველაფერი მარცვლიდან იწყება 
არქივი
15.10.2013
07.10.2013 04.09.2013 01.01.2013 12.11.2005
ბევრილი ჯგუფს გააჩნია საკუთარი სატრანსპორტო საშუალებების მსხვილი პარკი
ბევრილი ჯგუფს გააჩნია საკუთარი სატრანსპორტო საშუალებების მსხვილი პარკი,დისტრიბუციის სამსახური და საწყობების სისტემა. სატრანსპორტო საშუალებები შედგება როგორც დიდი ტვირთამწეობის ავტომობილების,ასევე საშუალო და მცირე ტვირთების გადასაზიდი ავტოტრანსპორტისაგან.დისტრიბუციის სამსახური საქართველოს  70-ზე მეტი დასახლებული პუნქტის მომსახურებას მოიცავს. სასაწყობე მეურნეობა განლაგებულია თბილისში, ფოთსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში და შედგება სხვადასხვა ზომის და შენახვის პირობების მქონე საწყობებისგან.

15 ოქტომბერი, 2013