ყველაფერი მარცვლიდან იწყება 
ჯილდოები
  __საერთაშორისო სერთიფიკატი LEADER OF THE BRANCH 2016 ______ 
გადაეცემათ საწარმოებს დარგის ჯამურ რეიტინგში ღირსეული პოზიციის დასტურად.

  __ სხვადასხვა ჯილდოები _______________________